Phái Bát Trạch

Phương pháp ứng dụng trong Phong Thủy Bát Trạch Minh Cảnh, người ta xét đến mối quan hệ giữa chủ nhà và hướng nhà, mà không xem xét sự tốt xấu của cấu trúc ngôi nhà và vận nhà trong tương quan thời gian.

Trường phái này lấy năm sinh của gia chủ phối Bát quái và liên hệ với tám hướng để định cát hung – tốt xấu giữa căn nhà với người ở trong nhà. Trường phái này quan niệm rằng chính hướng phía trước nhà và hướng sau (Sơn) nhà là những yếu tố căn bản quyết định tốt xấu.

Ngoài ra các hướng cửa phòng, bếp cũng liện hệ giữa sơn hướng với cung phi bản mệnh của gia chủ. 

Tóm lại: Phái Bát trạch nghiên cứu quan hệ giữa NĂM SINH của CHỦ NHÀ với VỊ TRÍ TỌA (hoặc HƯỚNG) của ngôi nhà. Yếu tố THỜI GIAN không ảnh hưởng đến việc xác định Bát trạch.

Phong thuỷ bát trạch chia một ngôi nhà ra làm 8 phần một cách nghiêm ngặt. Bao gồm phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương Đông Bắc, phương Đông Nam, phương Tây Nam, phương Tây Bắc.

Xét từ mặt lí luận, những phương vị này đối với mỗi người mà nói, có những phương vị là rất cát lợi, nhưng những phương vị khác thì lại không cát lợi, điều này cần được xác định thông qua nghiên cứu về quẻ sinh mệnh.

Tám khí lành dữ của Bát Trạch bao gồm:

  • Sinh Khí: Thịnh vượng và được tôn trọng.
  • Diên Niên: Sống thọ và có những mối quan hệ lãng mạn.
  • Thiên Y: Sức khỏe tốt và quan hệ hòa hợp.
  • Phục Vị: Yên bình và ổn định.
  • Họa Hại: Tai nạn, cãi cọ và xui xẻo.
  • Lục Sát: Bị hại và quan hệ thất bại.
  • Ngũ Quỷ: Kiện tụng, tai nạn, thương tật.
  • Tuyệt Mệnh: Bệnh tật, tai ách và sự nghiệp không tiến triển.