Phái Huyền Không Phi Tinh

Huyền Không Học là một học thuyết rút từ Kinh Dịch ( lấy Lạc Thư làm nền tảng ) , trải qua một thời kì bí ẩn và ít người hiểu về nó, tuy nhiên với tài nghệ của Thẩm Trúc Nhưng ( thời nhà Thanh) nên hiện nay Huyền Không học đang phát triển rầm rộ ở Trung Quốc.

Thẩm Trúc Nhưng (1849 – 1906), Nhà Dịch học nổi tiếng cuối thời Thanh Trung Quốc, là học giả quan trọng của môn phái Phong Thủy Huyền Không Học, ông được người đời sau tôn sùng vì tác phẩm Thẩm Thị Huyền Không Học xuất sắc của mình. Thẩm Trúc Nhưng từng dày công nghiên cứu Dịch học và tìm đọc tất cả các tác phẩm nổi tiếng về Lý luận Phong thủy các thời kỳ, sau đó tốn nhiều vàng bạc mới mượn được cuốn Âm Dương Nhị Trạch Lục nghiệm từ hậu nhân của Huyền không đại sư – Chương Trọng Sơn, kết hợp với những gì mình học được, cuối cùng hiểu rõ được Huyền không thiên cơ!

Phong Thủy Huyền Không Học nghiên cứu và đánh giá chi tiết về sự dịch chuyển của Cửu Diệu ( 9 ngôi sao): Nhất Bạch tinh, nhị Hắc tinh, tam Bích tinh, tứ Lục tinh, ngũ Hoàng tinh, lục Bạch tinh, thất Xích tinh, bát Bạch tinh, cửu Tử tinh. Với mỗi sao sẽ có được quy luật di chuyển và cùng nắm giữ những đại vận khác nhau.

Dựa vào các quy luật thiên văn học đã trải qua nhiều đời và cần dựa trên cơ sở của chính sự dịch chuyển của các chòm Sao (tinh diệu). Từ đó, họ có thể dự đoán được những điều may hoặc điều dữ và cùng đưa ra những biện pháp tối ưu có lợi nhất cho con người và hạn chế đến mức tối đa nhất các thiệt hại.

Cửu Tinh Phi Cung ( Phi Tinh) là một kỹ thuật sử dụng các con số từ 1 đến 9. Hướng ( không gian ) của ngôi nhà và thời điểm xây nhà tạo nên một bản đồ “Khí” bằng số, còn gọi là Phi Tinh Đồ. Tổ hợp các con số ấy sẽ được phân tích cặn kẽ để tìm ra những tổ hợp con số thuộc loại tốt ( cát ) và thuộc loại xấu ( hung ). Khi nhà bạn gặp những tổ hợp số tốt thì chúng ta sẽ tăng cường thêm sức mạnh của nó để tăng thêm phần may mắn và khi gặp tổ hợp số xấu thì chúng ta lại làm giảm đi sức mạnh của nó đi và đồng nghĩa sẽ giảm được bớt điều xui xẻo.