Phi Tinh Phái

Có thể nói khi nhắc đến Phi Tinh Phái thì phải nhắc đến thầy Chu Thanh Hà (người Đài Loan), vì ông là thầy của các cao thủ tử vi đương đại: Lương Nhược Du, Từ Tăng Sinh, Tăng Quốc Hùng (Phương Ngoại Nhân),… Thực sự đây là thầy rất giỏi cả theo nghĩa thầy xem tử vi và thầy dạy học trò.

Tại sao vậy? Vì Chu Thanh Hà là thầy xem tử vi rất giỏi, xem tỉ mỉ chi tiết từng sự kiện nhỏ. Còn về mặt học thuật các học trò của ông đều học được tinh túy của tử vi phi tinh và đi theo các hướng khác nhau. Lương Nhược Du xiển dương phi tinh theo góc độ chỉ dùng 18 sao và phi hóa để luận giải toàn lá số. Phương Ngoại Nhân lập ra phái, tự xây dựng nền tảng, cơ sở lý luận của Tân Hà Lạc Phái, khám phá ra “đồng bộ đoạn quyết”, “khí số vị”. Từ Tăng Sinh thì kết hợp phi tinh và nam phái viết ra cuốn “tử vi mệnh vận phân tích” kinh điển.

 

Tài Liệu Tham Khảo

Phi tinh tử vi đẩu số (Phần nhập môn)

Lương Nhược Du

Tử vi đẩu số Mệnh Vận phân tích

Từ Tăng Sinh