Quy Định

Quy định chia sẻ bài viết

  • Không nên tự ý thay đổi nội dung và câu văn bài viết khi chia sẻ cho người khác.
  • Không được phép sử dụng nội dung trên website vào mục đích thương mại.

Tiêu chí hoạt động

  • Website hoạt động với tiêu chí phi lợi nhuận, phi tôn giáo, phi chính trị.
  • Website luôn đảm bảo việc trích dẫn nguồn nội dung.
  • Website không chịu tránh nhiệm với những link ngoài.
  • Website không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bản quyền nội dung.
  • Các bài viết trên Website sẽ được gỡ bỏ nếu tổ chức có liên quan, hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc.