Chương 10: Lục Cát Tinh

 

 

– Lục Cát Tinh bao gồm 6 sao: Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt.

– Đối với tôi Lục Cát Tinh mang ý nghĩa: “Sự May Mắn”.

– Tôi có cha có mẹ, họ cho tôi nơi cư trú, họ cho tôi cái ăn, họ cho tôi đến trường.


– Tôi có tài năng thiên bẩm, học một hiểu một, có khi học một hiểu mười, đôi còn hát hay, ăn nói lại lưu loát, thi văn như thần.


– Đi học thì gặp thầy cô giỏi, thi cử thì ngồi kế bên bạn giỏi, đi làm thì gặp sếp giỏi, ra đời gặp khó khăn thì người tốt giúp đỡ.

 

I. Tả Phụ – Hữu Bật

Bảng an sao Tả Phụ – Hữu Bật theo Tháng Sinh

 Tháng Sinh  Tả Phụ Hữu Bật
 1  Thìn Tuất
 2  Tỵ Dậu
 3  Ngọ Thân
 4  Mùi Mùi
 5  Thân Ngọ
 6 Dậu  Tỵ
 7  Tuất Thìn
 8  Hợi Mão
 9  Tý Dần
 10  Sửu Sửu
 11  Dần Tý
 12  Mão Hợi

 

(1) Tả Phụ

Tả Phụ thuộc Mậu Thổ – Dương Thổ, hóa khí là trợ lực, là ngôi sao phò tá đặc lực nhất của Tử Vi, chủ về thi hành thiên lệnh.

Sao Tả Phụ là ngôi sao có khả năng trợ giúp thiết thực nhất trong sáu Cát tinh, và cũng có ít khuyết điểm nhất.

Không những đóng vai trò là đại thần phò tá cho Tử Vi, mà còn tiếp nhận chức vụ và trách nhiệm phò tá một cách tự nhiên không bị ép buộc.

 

(2) Hữu Bật

Hữu Bật thuộc Kỷ Thổ – Âm Thổ, hóa khí là trợ lực, cũng là ngôi sao phò tá đặc lực nhất của Tử Vi, chủ về thi hành pháp lệnh.

Sao Hữu bật có khả năng trợ giúp thiết thực, làm việc tích cực và sát thực nên khó tránh khỏi vất vả, trung hậu thiện lương nên bao dung quảng đại.

Sao Hữu bật không nên đứng một mình, mà tốt nhất là đồng cung thì mới có thể phát huy được khả năng trợ giúp, nếu không sẽ trở thành anh hùng không có đất dụng võ.

Do sao Hữu bật chủ về chế định pháp lệnh, nên dễ nảy sinh dã tâm chiếm đoạt, nhiều mưu mẹo, thích quản chế người khác mà không thích bị người khác ước thúc.

 

II. Văn Xương – Văn Khúc

Bảng an sao Văn Xương – Văn Khúc theo Giờ Sinh

 Giờ Sinh  Văn Xương Văn Khúc
 Tý  Tuất Thìn
 Sửu  Dậu Tỵ
 Dần  Thân Ngọ
 Mão  Mùi Mùi
 Thìn  Ngọ Thân
 Tỵ Tỵ  Dậu
 Ngọ  Thìn Tuất
 Mùi  Mão Hợi
 Thân  Dần Tý
 Dậu  Sửu Sửu
 Tuất  Tý Dần
 Hợi  Hợi Mão

 

(1) Văn Xương

Văn Xương thuộc Tân Kim – Âm Kim, chủ về khoa giáp.

Sao Văn Xương là hiện thân của người thông minh, có học thức, biểu tượng cho những thành tựu lớn về nghiệp văn, nhưng phải có công mài sắt mới có ngày nên kim, cần phải cần cù khổ luyện mới có được thành tựu.

Sao Văn Xương cũng thể hiện có tài hoa trong lĩnh vực văn nghệ, mỹ thuật và nhiều lĩnh vực khác.

 

(2) Văn Khúc

Văn Khúc thuộc Quý Thủy – Âm Thủy, chủ về văn chương.

Sao Văn khúc có thể tăng cường tài hùng biện và tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật như âm nhạc.

Văn khúc thuộc thủy nên có mang tính đào hoa, lại là sao giờ (được xác định theo giờ sinh), nên mang đậm tính cách phong lưu đa tình, hay thay đổi không chung thủy.

 

III. Thiên Khôi – Thiên Việt

Bảng an sao Thiên Khôi – Thiên Việt theo hàng Can năm sinh

 Hàng Can  Thiên Khôi Thiên Việt
 Giáp  Sửu Mùi
 Ất  Tý Thân
 Bính  Hợi Dậu
  Đinh  Hợi Dần
 Mậu  Sửu Mùi
 Kỷ  Tý Thân
 Canh  Ngọ Dần
 Tân  Ngọ Dần
 Nhâm  Mão Tỵ
 Quý  Mão Tỵ

 

(1) Thiên Khôi

Thiên Khôi thuộc Bính Hỏa – Dương Hỏa, hóa khí Dương Quý, chủ về nắm quyền, tức những người sinh vào năm dương và sinh vào ban ngày, thì sẽ có nhiều quý khí hơn, còn được gọi là Thiên Ất Quý Nhân.

Sao Thiên khôi cũng là một trong sáu Cát tinh, tục gọi là sao Quý nhân, quý nhân ở đây không phải chỉ người hiển quý, mà chỉ những người có thể giúp đỡ, chỉ điểm trong những thời điểm thích hợp, đều được gọi là Quý nhân.

Quý nhân được tượng trưng bởi sao Thiên khôi có thể gặp hung hóa cát, hơn nữa, thường xuất hiện một cách tự nhiên, không cần phải bỏ công tìm kiếm, những khó khăn trở ngại gặp phải thường được hóa giải một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Cho đến khi người gặp nạn bình yên vô sự, mới cảm nhận được sự phù hộ ngầm ẩn của quý nhân.

 

(2) Thiên Việt

Thiên Việt thuộc Đinh Hỏa – Âm Hỏa, hóa khí Âm Quý, chủ về nắm quyền, tức người sinh năm âm hoặc sinh ban đêm sẽ có quý khí, còn có tên gọi là Ngọc Đường Quý Nhân.

Sao Thiên việt cũng là một trong sáu Cát tinh, tương tự như sao Thiên khôi cũng là một quý nhân, quý nhân ở đây cũng không hẳn là chỉ người hiển quý, mà đây để chỉ những người có thể giúp đỡ, chỉ điểm cho mình trong những thời điểm thích hợp.

Quý nhân của sao Thiên việt cũng thường đem lại những giúp đỡ mang tính tự nhiên, không dễ nhận biết, thường ngẫu nhiên mà ngầm ẩn, gián tiếp.

 

Chương 9: Thập Tứ Tinh Diệu
Chương 11: Lục Sát Tinh
Chia Sẻ Bài Viết