Chương 12: Tuần Và Tiệt

 

 

Đối với tôi thì Tuần và Tiệt mang ý nghĩa là: “Sự Bất Thường


Khi Tuần và Tiệt an vào Cung nào thì Cung đó đều có “Sự Bất Thường”.


Vốn “Sự Bất Thường” ấy, không mang ý nghĩa tốt hoặc xấu, sự phân định tốt hoặc xấu, đều xuất phát từ những yếu tố chuẩn mực của cuộc sống.

 

An Tuần  Cung Dương  Cung Âm
 Giáp Tý đến Quý Dậu  Tuất Hợi
 Giáp Tuất đến Quý Mùi  Thân Dậu
 Giáp Thân đến Quý Tỵ  Ngọ Mùi
 Giáp Ngọ đến Quý Mão  Thìn Tỵ
 Giáp Thìn đến Quý Sửu  Dần Mão
 Giáp Dần đến Quý Hợi  Tý Sửu

* Tuần được an sao theo con nhà Giáp ( Bảng Lục Thập Hoa Giáp )

 

 An Tiệt  Cung Dương  Cung Âm
 Giáp – Kỷ  Thân Dậu
 Ất – Canh  Ngọ Mùi
 Bính – Tân  Thìn Tỵ
 Đinh – Nhâm  Dần Mão
 Mậu – Quý  Tý Sửu

* Tiệt được an sao theo Thiên Can ( Phần Can – Chi )

 

I. Tuần Trung Không Vong

Chữ “Tuần” mang ý nghĩa phổ thông:

– Đi Hết Một Vòng

– Đi Lại Xem Xét

Chữ “Trung” mang ý nghĩa phổ thông:

– Ở Bên Trong

– Ở Giữa

Không phải ngẫu nhiên mà các sách Tử Vi đều đều cho rằng Tuần mang ý nghĩa “trong có thể ra (bao vây), ngoài không được phép vào”, làm giảm và biến đổi năng lực của các sao khác.


Bản thân tôi cái gì đơn giản thì đừng cố làm cho nó quá phức tạp lên. Các quý bạn cứ tự cho mình một cái đáp án chính xác dựa trên chính lá số của bản thân.

 

II. Tiệt Lộ Không Vong

Chữ “Tiệt” mang ý nghĩa phổ thông:

– Cắt Đứt

– Dứt Hẳn

– Một Đoạn

Chữ “Lộ” mang ý nghĩa phổ thông:

– Đường Đi

– Đông Lộ – Tây Lộ – Nam Lộ – Bắc Lộ

Các sách Tử Vi đều đổi chữ “Tiệt” thành chữ “Triệt”, đều mang ý nghĩa “trong không được phép ra (cắt đứt), ngoài có thể vào”., làm giảm và biến đổi năng lực của các sao khác.

 

III. Không Vong

Chữ “Không” có thể hiểu đơn giản:

– Hư Không

– Không Còn

– Vô Sản

– Thất Thoát

Chữ “Vong” mang ý nghĩa thật sự rất rõ ràng:

– Chết đi ( Tử Vong )

– Mất ( Thứ Gì Đó )

– Trốn ( Lưu Vong )

“Không Vong” trong Tử Vi có thể hiểu đơn giản:


– Bế tắc, khó khăn, kìm hãm, cản trở trong việc phát triển.


– Thành quả đạt được không xứng đáng, thậm chí còn thiệt hại, hao tốn, mất trắng.

 

IV. Tuần Tiệt Đồng Cung

Cái gì mà được “Cộng Hưởng” đều làm gia tăng “biên độ dao động”, khi đạt tới “giá trị cực đại” sẽ dẫn đến một trong hai thứ phải bị “phá vỡ”.

“Tuần + Tiệt = nội bất xuất + ngoại bất nhập”.

 

V. Ảnh Hưởng Của Tuần Tiệt Theo Thời Gian

Tuần Hoàn thì không bao giờ có điểm đầu – điểm cuối – vòng lặp vô tận.
=> Sinh ra, mọi thứ đã như thế, muốn cũng không thay đổi được, thôi thì mặc kệ nó.


Đứt Đoạn là lúc có – lúc không – từng đoạn một.
=> Sinh ra, mọi thứ lúc có – lúc không, thôi thì tập cho quen dần.

Một cái Tuần Hoàn – Một cái Đứt Đoạn.

Chương 11: Lục Sát Tinh
Chương 13: Ba Vòng Nhân Sinh
Chia Sẻ Bài Viết