Chương 22: Thuật Ngữ Cơ Bản Trong Tử Vi

Thuật ngữ để chỉ dụng cụ hoặc một tình trạng. Khoa Tử Vi đẩu số, chữ đẩu đầy nghĩa là ngôi sao cho nên tên sao và tính chất sao cùng với sự kết hợp các sao lại thành từng chùm mang những thuật ngữ riêng biệt.

 

Các Môn Phái Tử Vi

Một là, chủ yếu lấy “tinh diệu” để luận đoán, gọi chung là Tam Hợp Phái (hay Nam phái). Trong số các chi lưu thuộc Tam hợp phái, thì phái Trung Châu Vương Đình Chi là có hệ thống hoàn bị nhất. Việt Nam chủ yếu sử dụng Tam Hợp Phái.

( Sách: Trung Châu Tử Vi Đẩu Số: Tam Hợp Phái )


Hai là, chủ yếu lấy “tứ hóa” để luận đoán, gọi chung là Tứ Hóa Phái (hay Bắc phái). Trong số các chi lưu thuộc hệ phái Tứ Hóa, thì Khâm Thiên Môn là có hệ thống nghiêm cẩn nhất.

( Sách: Trung Châu Tử Vi Đẩu Số: Tứ Hóa Phái)

Ba là, chủ yếu là “biến hóa” của tứ hóa khi tác động đến “tinh diệu” để luận đoán, gọi chung là Phi Tinh Phái ( hay Tử Vi Đài Loan ). Trong số các chi lưu thuộc hệ phái Phi Tinh thì các học trò của Chu Hà Thanh là có đóng góp to lớn nhất trong phái này.

Hiện tại ở Việt Nam chưa có xuất bản.

 

Tọa Thủ ( Độc Thủ )
Chính tinh ở ở một cung cụ thể thì gọi là tọa thủ hoặc độc thủ.

Ví dụ: – Thất Sát ở cung Mệnh thuộc cung Ngọ.

– Gọi tắt: Thất Sát độc thủ tại Ngọ ( đa số ám chỉ tại cung Mệnh )

 

Đồng Cung
Hai chính tinh ở chung một cung thì gọi là đồng cung.
Ví dụ: – Thất Sát và Tử Vi ở cung Mệnh thuộc Tỵ.
– Gọi tắt: Tử Sát đồng cung tại Tỵ.

 

Cung Vô Chính Diệu

Không có chính tinh nào ở một cung cụ thể.

Nếu cung Mệnh không có chính tinh thì được gọi là Mệnh Vô Chính Diệu.

 

Tam Phương

Ý nói về 3 cung Mệnh – Tài Bạch – Quan Lộc.

 

Tam Phương Tứ Chính
Ý nói về 3 cung Mệnh – Tài Bạch – Quan Lộc và Tứ Chính là cung: Thiên Di

 

Mượn Sao An Cung

Bản cung vô chính diệu, mượn sao ở đối cung cho vào bản cung để luận đoán, gọi là tá tinh. Bất kể luận đoán 12 cung mệnh bàn, hay 12 cung đại hạn, cho đến lưu niên, lưu nguyệt, lưu thời đều dùng phép tá tinh.

 

Đối Cung

Ý nói về cung đối nhau với bản cung, có quan hệ “lục xung”.

Ví dụ như: Tý Ngọ xung nhau, cung Tý và cung Ngọ là đối cung của nhau.

6 cặp lục xung, bao gồm: Tý – Ngọ; Sửu – Mùi; Dần – Thân; Mão – Dậu; Thìn – Tuất; Tỵ – Hợi.

 

Giáp Cung

Các sao tốt đóng hai cung bên canh cung mệnh (lân phương) gọi là Giáp.

Ví dụ : giáp Nhật– Nguyệt, giáp Tả – Hữu, giáp Kình Dương và Đà La.

 

Chương 21: Thuyết Miếu Hãm Của Các Tinh Diệu
Chương 23: Tử Vi
Chia Sẻ Bài Viết