Chương 65: Lời Cảm Ơn

I. Lời Cảm Ơn

Cảm ơn dịch giải Quách Ngọc Bội, cùng nhóm dịch giả Thiên Hỏa Đồng Nhân Hội đã bỏ công sức và thời gian để góp phần cống hiến cho Tử Vi nước nhà.

Đồng thời cũng gửi lời cảm ơn đến các thành viên diễn đàn TUVILYSO.ORG, đây cũng là cái nôi đầu tiên của Tử Vi Việt Nam sau biến cố 1975.

Chân thành cảm ơn các tác giả, các học giả (dù còn hay mất) đã đóng góp cho nền Tử Vi Việt Nam.

II. Lời Tác Giả

Tử Vi là tinh hoa của rất nhiều môn phái vì nó vay mượn rất nhiều kiến thức của những môn khác, có thể xuất thân của nó là từ môn Thất Chính Tứ Dư.

Ví dụ: sao Thiên Tướng là sao Thiên Ấn, Dương Nhẫn là Kình Dương, Lộc Huân là Lộc Tồn, Thập Hóa là Tứ Hóa.

Cho nên niệc tìm hiểu thêm các môn dự đoán vận mệnh khác là điều cần thiết.

 

Vì sao tác giả không tập trung vào Tam Hợp, Tứ Hóa hay Phi Tinh ?

  • 5 x 2 = 10
  • 5 + 5 = 10
  • 5 + 2 + 2 + 1 = 10
  • 5 + 1 + 1 +1 +1 +1 = 10

Chương 64: Phân Tích Lá Số Mẫu
Chia Sẻ Bài Viết